Alle berichten van admin

Hoe een progressieve kostschool de broedplaats van voetbal in Nederland werd

Er werd al tientallen jaren eerder gevoetbald in Nederland dan altijd is gedacht. Dat is de conclusie van Jan Luitzen die onlangs aan de Radboud Universiteit promoveerde op zijn onderzoek naar de introductie van Engelse sporten op kostschool Noorthey in Veur, nu Leidschendam. Hij ziet zijn proefschrift vooral als het startpunt van een zoektocht op nog grotendeels onontgonnen terrein.

Na maandenlang spitten in brieven van leerlingen aan hun ouders heeft Jan Luitzen eindelijk zijn gouden vondst te pakken. Met trillende handen leest hij het nog eens en nog eens. ‘Nu zal ik U eens vertellen wat er op maandag geschied is. Toen in het begin van het eerste speeluur kwam de Engelsche meester naar mij toe en zeide: ‘We play foot-ball today’.’ Dat schrijft de 13-jarige Cornelis Gülcher op 8 oktober 1864 vanuit Noorthey aan zijn vader over het spel waarbij tegen een met leer omhulde bal wordt geschopt. „Een bewijs dat staat als een huis”, aldus Luitzen.

Cornelis Gülcher, die in 1864 scheef over voetbal aan zijn vader, in circa 1868, dan 18 jaar oud. Bron: Fotocollectie RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Kritiekloos
Met zijn onderzoek is de vroege historie van voetbal en andere Engelse sporten in Nederland flink overhoop gehaald. Al meer dan honderd jaar wordt kritiekloos het verhaal van Pim Mulier herkauwd: de sportpionier die in september 1879 de Haarlemsche Football Club zou hebben opgericht. Onderzoeker Nico van Horn slaat in 2004 als eerste een deuk in die theorie. Luitzen en historicus Wim Zonneveld doen de rest: HFC stamt op zijn vroegst uit 1882-1883. Het duo reconstrueerde de afgelopen jaren de vroegste periode van het cricket en voetbal in Nederland. Bij dat onderzoek stuitten zij ook al op Noorthey als broedplaats voor Engelse sporten.

Voor Luitzen een reden om verder in de geschiedenis van die school te duiken. Na de Onderwijswet van 1863 worden op Noorthey jongens uit de protestantse elite klaargestoomd voor het behalen van een diploma aan de hbs of het gymnasium. Maar op het internaat kunnen ze ook kennismaken met telgen uit andere gegoede families, om zo een goede basis te leggen voor later succes in het zakenleven of het openbaar bestuur. Dat Noorthey zo’n vruchtbare voedingsbodem is voor de introductie van Engelse sporten heeft volgens Luitzen verschillende oorzaken. „Allereerst was Petrus de Raadt een progressieve directeur, die het belangrijk vond dat de leerlingen dagelijks een paar uur naar buiten konden voor sport en spel. Daarnaast was er de aanwezigheid van docenten uit Engeland, die hun enthousiasme voor sport meenamen, én de materialen.”

Voetbalvirus slaat over
Noorthey stelt vaak jonge native speakers aan als docent Engels. Die introduceren hun favoriete sporten en spelen zelf ook mee. Dat begint met cricket, hockey en rounders (een soort honkbal) in 1845 en later volgt ook voetbal. Het is Henry Atwell die in 1854 waarschijnlijk voor het eerst met een voetbal op de proppen komt, al is bewijs daarvoor vooralsnog indirect. Het voetbal komt en gaat op Noorthey in de decennia die volgen. Zo schrijft leerling Charles Enschedé in 1873 in de schoolkrant: ‘…football, het wordt niet vaak hier gespeeld, daar het niet alleen mij maar ook d’anderen verveelt’. „Die Enschedé was wel een mannetje, hoor”, stelt Luitzen. „Er was ook tussen de leerlingen een sterke hiërarchie. Als een paar invloedrijke jongens voetbal niets vonden, werd het een tijd niet gespeeld.”

Football, het wordt niet vaak hier gespeeld, daar het niet alleen mij maar ook d’anderen verveelt

Pas bij de komst van weer een nieuwe Engelse leraar, John Joseph Helsdon Rix in 1877, slaat het voetbalvirus definitief over op de leerlingen. En die staan, zodra ze de school hebben verlaten, aan de wieg van vele cricket- en voetbalclubs in de grote steden. Luitzen: „In de jaren tachtig wordt sport een jongensding, iets voor scholieren, met ook daar oud-Noortheyenaren die initiatieven nemen of zich bij initiatieven van anderen aansluiten. Voor hen is sporten een vorm van rebellie, van vrijheid. Ontsnappen aan het gezag van hun ouders en de school, met kleurrijke outfits aan en Engelse termen schreeuwend. Het waren de provo’s van hun tijd.”

Vruchtbare grond
Met zijn spitwerk heeft Luitzen vooral vruchtbare grond blootgelegd voor verder onderzoek. Hoe kan het bijvoorbeeld dat oud-leerlingen van Noorthey in de jaren zeventig en tachtig wel cricket- en voetbalclubs oprichten, terwijl het op de school zo populaire hockey geen direct vervolg krijgt? Ook interessant is de vraag wat er op andere kostscholen gebeurde, bijvoorbeeld in Oirschot, Vianen en Noordwijk, waar mogelijk ook al vroeg werd gesport. „Ik verwacht niet dat mijn onderzoek over tien jaar achterhaald is, maar wel aangevuld met een aantal hoofdstukken.”

De sleutel daarvoor ligt volgens Luitzen bij familiearchieven in de brieven die leerlingen en hun ouders naar elkaar verstuurden. „De jongens moesten elke week een brief schrijven naar huis, er is dus heel veel gecorrespondeerd. De vaders waren doorgaans druk met poen verdienen, dus veel van de brieven zijn geschreven en gericht aan de moeders. Ik wil daarom een document maken met zoveel mogelijk familienamen van vaders en moeders van leerlingen, om verder onderzoek makkelijker te maken.”

Rene Waning

Doelsaldo en doelgemiddelde

Lange tijd is niet het doelsaldo, maar het doelgemiddelde bepalend geweest voor de eindrangschikking bij een gelijk aantal punten. Pas vanaf het seizoen 1970-1971 werd het doelsaldo de norm in het profvoetbal. De amateurs volgden nog wat later, in 1974. In de ranglijsten tot het seizoen 1969-1970 is op deze site daarom het doelgemiddelde opgenomen in de laatste kolom.

Hoewel het doelgemiddelde dus al bijna vijftig jaar niet meer wordt gebruikt, is de term kennelijk zo ingeburgerd dat deze nog steeds met enige regelmaat wordt gebruikt als in feite het doelsaldo wordt bedoeld. Dat maakt het extra verwarrend, omdat het wel degelijk twee verschillende dingen zijn.

Het is een logische keuze geweest om over te stappen op het doelsaldo (aantal doelpunten voor minus het aantal doelpunten tegen). Bij het doelgemiddelde (aantal doelpunten voor gedeeld door het aantal doelpunten tegen) is het belang van een goede verdediging namelijk veel belangrijker dan bij het doelsaldo. Voor het propageren van aanvallend voetbal is het doelsaldo aanmerkelijk beter.

Het doelsaldo voelt bovendien een stuk eerlijker. Het lijkt erg onnatuurlijk dat 30 doelpunten voor en 15 tegen (doelgemiddelde: 2,0) beter scoort dan 60 doelpunten voor en 35 tegen (doelgemiddelde: 1,71). Een juiste keuze dus van de spelregelmakers. Het is hooguit opmerkelijk dat het zo lang heeft geduurd, voordat deze verandering werd doorgevoerd.

Uit het Nieuwsblad van het Noorden (27 mei 1969, via Delpher.nl)

De voetbalkaart van Nederland

In Nederland spelen in totaal 2.382 (vorig seizoen: 2.391) veldvoetbalclubs in de verschillende competities, die bij elkaar met 2.314 teams in een standaardcompetitie spelen. Dat zijn er liefst 90 minder dan in het seizoen 2021-2022. Een heel scherpe daling, die mogelijk het gevolg is van de coronajaren, waarin de nodige actieve voetballers zijn gestopt.

De afname is vooral te zien in het aantal clubs dat geen eerste elftal meer heeft ingeschreven (in totaal nu 156 clubs, 34 meer dan een seizoen eerder) en clubs die van twee standaardteams terug zijn gegaan naar één (88 clubs, 41 minder). Daarnaast zijn er enkele fusies geweest en bundelen clubs de krachten is een zogenoemde samengesteld team (vaak vooruitlopend op een fusie).

Een andere ontwikkeling zet ook onverminderd voort, die van de voorkeursspeeldag. Mede doordat dit seizoen voor het eerst kon worden overgestapt van speeldag met behoud van niveau is er een extra stroom van zondag naar zaterdag op gang gekomen. Het aantal teams op zaterdag is met circa 40 gestegen, op zondag zijn er dit seizoen dus zo’n 130 minder. Het aantal teams op beide speeldagen is nu nagenoeg gelijk aan elkaar, maar ook komend seizoen zullen weer diverse clubs de oversteek maken, zodat de zaterdag dan voor het eerst in de historie meer standaardteams zal tellen.

Deze twee ontwikkelingen (minder teams, meer naar zaterdag) noopt de KNVB tot ingrijpende veranderingen. Dat is dit seizoen al te merken door de horizontale ‘overstappers’, vanaf komend seizoen worden tot en met de eerste klasse alle competities regionaal ingedeeld, met clubs die bij voorkeur op zaterdag en zondag spelen bij elkaar ingedeeld. Ook is er een versterkte degradatie in de komende twee seizoenen, om de piramide weer te vlot te trekken. Door de forse afname van het aantal teams raakten de vijfde klassen namelijk steeds leger.

Clubs die aan de competitie zijn gestart, maar zich tussentijds terugtrekken zijn nog wel opgenomen op deze kaart. Clubs die zich wel hebben ingeschreven, maar geen competitieduel hebben gespeeld niet.

Klik op de kaart voor de uitgebreide versie

Profs
Het profvoetbal bestaat strikt genomen uit de Eredivisie en de Eerste Divisie. De Tweede Divisie voegen wij daar aan toe. Enerzijds uit praktische overwegingen (het is een samengestelde zaterdag- en zondagcompetitie) en anderzijds omdat er feitelijk sprake is van een (semi)professionele competitie, met onder meer vereisten voor spelerscontracten. De grens tussen prof- en amateurvoetbal die op papier zo scherp is, is in de praktijk een behoorlijk grijs gebied. Ook in de hogere amateurklassen onder de Tweede Divisie wordt door sommige clubs immers grif betaald aan spelers.

Zaterdagamateurs
Nederland kent een wereldwijd unieke voetbalpiramide met een onderscheid tussen competities op zaterdag en zondag.  Dat is een rechtstreeks voortvloeisel uit de fusie van de KNVB met de verschillende levensbeschouwelijke voetbalbonden in 1940. De protestants-christelijke CNVB bedwong bij die fusie het recht voor haar clubs niet op zondag uit te hoeven komen. De spreiding van zaterdagclubs vertoont de typische oververtegenwoordiging in de zogenaamde bijbelgordel, die in een banaanvorm van Zeeland tot aan de kop van Overijssel loopt. Daarnaast is zichtbaar dat in bepaalde regio’s steeds meer clubs die van oudsher op zondag spelen uit praktische overwegingen overstappen naar de zaterdagcompetitie. Dit is vooral zichtbaar in Zuid Holland, Zeeland, Utrecht, Noord Holland ten zuiden van het IJ en het noorden van Friesland en Groningen. In andere andere regio’s speelt dit minder of in het geheel niet. Ook opmerkelijk is dat Flevoland voor een groot deel op zaterdag speelt.

Zondagamateurs
Ook de spreiding van de zondagclubs loopt grotendeels nog langs traditionele historische lijnen. In het overwegend katholieke zuiden (van Zeeuws Vlaanderen tot het noordoosten van Twente) is het zondagvoetbal dominant evenals in de katholieke enclaves ten noordwesten van de bijbelgordel én in de regio’s die van oudsher meer vrijzinnig hervormd zijn of waar de ontkerkelijking al vroeg op gang kwam, zoals in Drenthe en de Achterhoek en in het noordelijke deel van Noord Holland.

Clubs met een eerste elftal op zaterdag en zondag
Een relatief nieuw fenomeen is het spelen met twee eerste elftallen in de competitie. Veelal gaat het hierbij om clubs die van oudsher op zondag spelen en ook een zaterdagteam inschrijven (niet zelden is dit de opmaat voor een volledige overstap naar zaterdag) of om clubs die zijn ontstaan uit een fusie tussen één of meerdere zaterdag- en zondagclubs.

Clubs zonder eerste elftal in de standaardklasse
Het gaat in deze categorie voornamelijk om clubs uit kleinere dorpen, die niet meer in staat zijn een representatief eerste elftal op de been te brengen. Ook zitten in deze categorie verschillende clubs uit grotere steden. Dat hoeven niet eens per definitie heel kleine clubs te zijn, maar verenigingen die zich focussen op het recreatieve aspect van voetbal.

Welke clubs staan op de kaart?
Het uitgangspunt is de competitie-indeling bij aanvang van het seizoen 2021-2022. Teams die zich nog voor de start van de competitie hebben teruggetrokken zijn niet opgenomen op de kaart. Clubs die zich tussentijds hebben teruggetrokken wel.

Foutje gezien? Meld het ons
Het samenstellen van deze kaart heeft de nodige inspanningen gekost. Uiteraard hebben wij ons best gedaan de informatie zo goed als mogelijk te verwerken, maar het kan altijd zijn dat er foutjes ingesloten zijn of dat we een recente verhuizing naar een nieuw sportpark hebben gemist. We zouden het waarderen als jullie deze aan ons willen doorgeven via email@voetbalarchieven.nl of via twitter (@voetbalarchieve) of Facebook.

Ook de kaart van de afgelopen seizoenen staan nog online. Klik op de kaarten voor de uitgebreide versie.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

 

De Nederlandse voetbalpiramide door de jaren heen

Vanaf 1888 wordt in Nederland in competitieverband gespeeld. In die bijna 130 jaar is de competitiestructuur vrijwel voortdurend veranderd. Van kleine wijzigingen of uitbreidingen tot grote hervormingen. Alleen tussen 1974 en 1996 was het aantal aanpassingen beperkt.

In grote lijnen zijn zeven verschillende periodes te onderscheiden. Met deze periodes als leidraad staan hieronder de wijzigingen in de voetbalpiramide. Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie.

Legenda:
Geel: Hoogste amateurniveau
Rood: Profcomeptities

1. Periode van ontwikkeling (1888-1917)
Een kleine dertig jaar duurt het voordat de basis van de piramide is voltooid. Begonnen eind jaren tachtig met één enkele afdeling tot een structuur bestaande uit drie niveau’s en een 1e klasse in vier regio’s die het hele land dekt in het seizoen 1916-1917.

1.1 – 1888-1893
In de eerste twee seizoenen van het (min of meer) georganiseerde voetbal is er precies één competitie, een eerste klasse met clubs uit Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het is allemaal nog erg vrijblijvend en de competitie heeft ook nog een officieus karakter. In 1890 wordt voor het eerst een 2e klasse ingesteld, nog steeds met enkel westelijke clubs, plus Go Ahead uit Wageningen. Opmerkelijk: in de eerste twee jaren wordt die 2e klasse gespeeld volgens het knock out-principe.

   

1.2 – 1893-1896
In 1893 start de eerste competitie in Oost Nederland, met deelname van drie clubs. Die competitie krijgt de status van 2e klasse. In het westen gaat de groei verder en is er inmiddels ook een 3e klasse. Vanaf 1894 krijgt ook het noorden een eigen competitie, ook deze wordt ingeschaald als 2e klasse. In datzelfde jaar ontstaat in Amsterdam de eerste afdelingsbond, die regionale competities organiseert onder de vlag van de (K)NVB. Ze heten daarom ook wel erkende bonden. Tot ongeveer 1930 ontstaan vele afdelingsbonden (en velen verdwijnen ook weer of gaan op in grotere afdelingsbonden).  Ze organiseren alle competities die niet door de (K)NVB zelf worden georganiseerd. Dat betreft zowel competities van standaardteams als lagere en jeugdteams. Binnen sommige afdelingsbonden worden na verloop van tijd ook competities op zaterdagmiddag georganiseerd.

   

1.3 – 1896-1900 
De hoogste oostelijke klasse wordt in 1896 opgewaardeerd tot 1e klasse. Maar pas na het seizoen 1897-1898 spelen de kampioen van het westen (RAP) en oosten (Vitesse) om het landskampioenschap. Daarmee is RAP de eerste officiële landskampioen van Nederland. Daarvoor werd de kampioen van het westen als officieuze landskampioen aangemerkt. In het zuiden van Nederland duurt het langer voordat het voetbal zich organiseert, maar in 1896 is er ook in het zuiden voor het eerst een competitie. Er zijn daardoor nu in alle vier windstreken NVB-competities.

1.4 – 1900-1902
In 1900 wordt een 3e klasse Zuid aan de piramide toegevoegd. Een jaar later verdwijnt die weer en krijgen juist het oosten en noorden een 3e klasse.

 

1.5 – 1902-1904 
Tussen 1902 en 1904 wordt de hoogste klasse in het wetsen opgesplitst in een 1e klasse A en B. Dan spelen dus ook drie clubs om de landstitel, die overigens vooralsnog iedere keer naar een westelijke deelnemer gaat. In het seizoen 1903-1904 is er geen aparte zuidelijke afdeling, maar spelen deze clubs in een afdeling onder Oost.

  

1.6 – 1904-1906
De westelijke 1e klasse wordt weer samengevoegd tot één afdeling. In 1905 vervalt (voor slechts één seizoen) de 3e klasse Noord. In 1906 keert de 2e klasse Zuid ook weer in naam terug.

 

1.7 – 1909-1913
Onder de afdeling Zuid wordt een speciale Zeeuwse afdeling ingevoerd, om de reisafstanden voor de betreffende clubs te beperken. In 1911 krijgt Oost weer een 3e klasse en hetzelfde geldt een jaar later voor Zuid.

  

1.8 – 1913-1917
Vanaf 1913 komt er langzaam maar zeker eindelijk een landelijke dekking van 1e klassen. In dat jaar wordt de hoogste afdeling in Zuid eindelijk gepromoveerd tot 1e klasse in 1916 gevolgd door het noorden. Door het uitbreken van de 1e wereldoorlog is er in het seizoen 1914-1915 een noodcompetitie. Met name in het zuiden (waar enkele militaire clubs spelen in de 1e klasse) raakt de competitie ontregeld. Uiteindelijk spelen de kampioenen van West en Oost wel om de landstitel. In 1916 is Willem II de eerste niet -westelijke landskampioen.

  

In 1915 worden de eerste katholieke voetbalbonden opgericht, die hun eigen competities organiseren. Later komt er een landelijke overkoepelende organisatie: de RKF. Met name in het zuiden, maar ook in delen van Oost- en West-Nederland wordt de RKF een factor van belang. Naast de RKF zijn er buiten de NVB om, ook al sinds circa 1910 enkele kantoorvoetbalbonden actief, voornamelijk in de grote steden in het westen. Omdat veel kantoorbonden (vereniging in de NVF) naar verloop van tijd opgaan in de (K)NVB en klein in omvang zijn, zijn deze in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

  

2. Periode van groei (1917-1940)
Na de eerste wereldoorlog groeit voetbal pas echt uit tot een grote, brede volkssport. dat betekent ook dat de piramide wordt uitgebreid. Met name aan de onderkant groeit het aantal afdelingen, zodat er juist in deze periode de pramidevorm ook steeds meer gestalte krijgt. Daarnaast heeft de verzuiling steeds meer invloed op het voetballandschap. Naast de katholieke en kantoorbonden, komen er buiten de (K)NVB ook bonden voor protestanten en socialisten.

2.1 – 1917-1923
Na veel bestuurlijk gekonkel komt er in 1917 een tweede westelijke 1e klasse. De oude 1e klassers – bang voor verwatering van de kwaliteit – voorkomen echter wel dat de clubs gemixt worden, zodat de 1e klasse B wordt samengesteld uit de nieuw gepromoveerde clubs. Daarom wordt deze afdeling in de volksmond ook wel de margarine-afdeling genoemd. Twee jaar later wordt deze situatie toch weer ongedaan gemaakt en gaat de 1e klasse B verder als Overgangsklasse. Vanaf 1919 hebben alle vier districten afdelingen op 2e en 3e klasse-niveau.

  

2.2 – 1923-1926
De spliting van het district West komt er nu toch echt door en dit keer definitief. Het noordelijke deel wordt West I en het zuidelijke deel West II. Dat geldt alleen niet voor de 1e klasse, de clubs worden niet regionaal over de afdelingen verdeeld. Tegelijkertijd verdwijnt de overgangsklasse en komt er een vierde klasse bij in de westelijke districten en in Oost.

2.3 – 1926-1939
De structuur van de KNVB-competities blijft vanaf 1926 geruime tijd grotendeels ongewijzigd. Alleen verdwijnt tussen 1935 en 1937 tijdelijk de 3e klasse in Zuid. Buiten de KNVB zijn er wel veranderingen. In 1926 doet de NASB, de bond van de socialisten zijn intrede en in 1929 de CNVB, de protestants christelijke bond. De wedstrijden van die laatste worden uitsluitend op zaterdagmiddag gespeeld. Ook binnen de KNVB zijn clubs met een protestants christelijke achtergrond actief. Daarvoor hebben verschillende afdelingsbonden speciale zaterdagcompetities.

  

   

2.4 – 1939-1940
De afgekondigde mobilisatie in augustus 1939 maakt dat het seizoen 1939-1940 geldt als noodcompetitie. Met uitzondering van de 1e klasse worden de clubs voornamelijk regionaal ingedeeld en er is geen promotie en degradatie.

3. De KNVB als monopolist (1940-1954)
Gedwongen door de oorlogsomstandigheden vindt er in de zomer van 1940 een fusie plaats tussen de KNVB en de bonden van de verschillende zuilen (RKF, CNVB, NASB en NVF). De bestuurders realiseren zich dat het vormen van een eenheid nodig is en nemen het heft in eigen hand, voordat de bezetter er zich mee gaat bemoeien. De verschillende bloedgroepen hebben wel zo hun wensenlijstje. De katholieken hoeven niet op zondag voor 12 uur te spelen en de protestanten vererven het recht op niet op zondag te hoeven spelen. Een voorstel van de katholieken om ook bij de competitie-indelingen rekening te houden met de achtergrond van de clubs haalt het niet.

3.1 – 1940-1944
Gedurende de oorlogsjaren gaat het competitie tot het seizoen 1943-1944 gewoon door. Vanaf 1942 telt Zuid ook weer een 4e klasse. In het eerste seizoen worden alle CNVB-clubs nog ingedeeld op afdelingsniveau, maar in 1941-1942 is er voor het eerst een zaterdagcompetitie binnen KNVB-verband: een 4e klasse in West II.

   

3.2 – 1945-1950
Na een jaar zonder competitie, wordt in het najaar van 1945 de competitie weer opgepakt. Het aantal districten wordt opgetrokken naar zes, ook Zuid is nu gesplitst in twee delen. Door de instroom van een grote hoeveelheid katholieke RKF-clubs is Zuid flink gegroeid in omvang. Ook zijn nu alle afdelingen gelijk vorm gegeven met een 1e tot en met 4e klasse. Het aantal zaterdagafdelingen groeit ook. In 1945 wordt de hoogste afdeling ingeschaald als 3e klasse, terwijl ook West I en Oost inmiddels eigen afdelingen heeft. In 1947 voegt ook Noord zich daarbij en in 1949 wordt ook de hoogste klasse in west I als 3e klasse ingeschaald.

   

3.3 – 1950-1954
Na vijf seizoenen met zes 1e klassen te hebben gespeeld, wordt de hoogste afdeling vanaf 1950 weer teruggebracht, eerste naar vijf en vanaf 1951 naar vier afdelingen. Tegelijkertijd wordt de regionale indeling grotendeels losgelaten. Elke afdeling krijgt daarom een letter als toevoeging.

  

4. De start van het profvoetbal (1954-1971)
Rijkelijk laat stapt Nederland in 1954 over op het profvoetbal. Na een korte periode waarin naast betalingen in de 1e klasse van de KNVB ook profclubs actief zijn in een wilde profbond (NBVB) wordt in november 1954, als de strijdbijl tussen de partijen is begraven, gestart met vier 1e klassen die het betaalde voetbal vormen. Het duurt daarne enige tijd voor het het profvoetbal zijn vorm vindt.

4.1 – 1954-1956
Na de fusie tussen KNVB en KNVB wordt eind november 1954 de competitie opnieuw gestart met vier eerste klassen met 14 clubs. Na dat eerste seizoen plaatsen de beste teams zich voor de nieuw te vormen twee hoofdklassen. Het aantal clubs dat kiest voor profvoetbal blijft de eerste jaren groeien, waardoor en na dat eerste seizoen vijf profafdelingen zijn: twee hoofdklassen en drie 1e klassen. In het seizoen 1955-1956 hernoemt de hoogste amateurafdeling zich ook tot 1e klasse (bestaande uit drie afdelingen), waardoor er dat seizoen twee soorten 1e klassen zijn. In 1956 wordt ook voor het eerst gespeeld om het amateurkampioenschap. Hengelo pakt de eerste titel, maar zij kiezen, in tegenstelling tot veel andere clubs niet voor een profavontuur. Ook het zaterdagvoetbal blijft groeien. Vanaf 1955 is de 2e klasse het hoogste niveau.

   

4.2 – 1956-1960
Liefst 68 jaar na de start van het competitievoetbal in Nederland is er voor het eerst een landelijke topdivisie. Zo is het aantal afdelingen in de spits van de piramide in zes jaar tijd teruggebracht van zes naar één. Het aantal profclubs piekt in het seizoen 1956-1957 op tachtig, ingedeeld in een Eredivisie, twee Eerste Divisies en twee Tweede Divisies. Daarna blijkt dit aantal veel te hoog neemt het aantal clubs geleidelijk af door fusies, degradaties en vrijwillige terugkeer naar de amateurs.

   

4.3 – 1960-1963
In het seizoen 1960-1961 neemt het aantal profafdelingen voor het eerst af. De twee Tweede Divisies worden samengevoegd tot één. Twee jaar later wordt dat omgedraaid tot een logischer indeling met één Eerste Divisie en twee Tweede Divisies. De scheiding tussen prof- en amateurvoetbal wordt ondertussen steeds scherper. In 1962 is Xerxes de laatste club die gebruik maakt van het recht om als amateurkampioen op sportieve gronden te promoveren. Profs en amateurs worden echt verschillende werelden. In de top van het zondagvoetbal wordt de 1e klasse uitgebreid tot vier afdelingen in 1960 en een jaar later wordt de districtsindeling weer gehanteerd en zijn er zes 1e klassen. In het zaterdagvoetbal zijn er vanaf 1960 drie 2e klassen.

   

4.4 – 1963-1966
In de top van het zaterdagvoetbal wordt de strikte districtenscheiding in de hoogste klasse losgelaten. Vanaf 1963 is er een 2e klasse A, B en C. Een jaar later komt daar nog een afdeling bij.

   

4.5 – 1966 -1971
Vanaf medio jaren zestig zet een verdere professionalisering door. Nog altijd neemt het aantal profclubs af, maar de clubs die overblijven verlaten vaak de verenigingsstructuur en worden stichtingen. Zo verdwijnen door naamsveranderingen en fusies veel traditionele clubnamen uit het profvoetbal. De amateurtakken van die clubs gaan vaak verder als zelfstandige amateurvereniging. In het seizoen 1966-1967 zijn er nog drie profcompetities over. De Tweede Divisie bestaat dan uit 23 clubs, de grootste afdeling ooit in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Na afloop van het seizoen 1968-1969 spelen de zondag- en zaterdagkampioen voor het eerst om de algehele amateurtitel. Hoewel op zaterdag de 2e klasse dan nog het hoogste niveau is, worden daarmee beide piramides feitelijk gelijkgeschakeld. Vanaf 1970 helemaal als er twee 1e klassen worden gevormd op zaterdag.

   

5. De harde scheiding tussen profs en amateurs (1971-1996)
De scheiding tussen profs en amateurs die vanaf begin jaren zestig feitelijk al bestond wordt in 1971 geformaliseerd. Door een forse sanering wordt het aantal profclubs verder teruggebracht en de Tweede Divisie verdwijnt. De amateurkampioen heeft niet meer automatisch het recht om te promoveren. Vanaf de jaren tachtig treden wel weer mondjesmaat nieuwe profclubs toe, maar niet meer op basis van sportieve promotie.

5.1 – 1971-1974
Na de grote sanering van 1971 zijn er aanvankelijk nog 39 profclubs over, verdeeld over de Eredivisie (18) en de Eerste Divisie (21). Bovendien wordt de poort tussen de Eerste Divisie en de top van de amateurs op slot gezet. De amateurkampioen kan niet meer promoveren als zij dat zou willen.

5.2 – 1974-1996
De voetbalpiramide lijkt haar vorm te hebben gevonden. Tussen 1974 en 1996 zijn er nog maar twee wijzigingen. In 1974 wordt op zondag de hoofdklasse ingevoerd boven de 1e klasse, het aantal klassen in de top van de zondagpiramide gaat daardoor van zes naar drie. In 1983 wordt het aantal 1e klassen op zaterdag uitgebreid van twee naar drie. Door de invoering van de hoofdklasse zit er qua naamgeving wel weer een verschil tussen de hoogste afdelingen op zaterdag en zondag. Met de terugkeer van RBC (één van de slachtoffers van de sanering in 1971) in het profvoetbal in 1983 is na jaren van teruggang het aantal profclubs weer uitgebreid. Later volgen nog meer clubs, waarvan RKC het meest succes zal worden.

   

6. Alles onder de vlag van de KNVB (1996-2010)
In 1996 gaan alle regionale afdelingsbonden op in de KNVB. Daardoor komen er niveaulagen bij onder de 4e klasse. Het verschil per district en wedstrijddag hoeveel. Het aantal districten neemt aanvankelijk ook toe tot negen. Later worden de zes aloude districten weer in ere hersteld.

6.1 – 1996-2001
Bij de samenvoeging van de KNVB en de afdelingsbonden wordt ook het inmiddels achterhaalde papieren niveauverschil tussen zaterdag- en zondagvoetbal geschrapt. De 1e klasse op zaterdag heeft vanaf nu ook hoofdklasse en alle niveau’s daaronder schuiven daardoor feitelijk eentje door: de 2e klasse wordt 1e klasse, enzovoort. Met name het westelijke district wordt flink versnipperd. Vanaf 1996 is er vier westelijke districten en ook het district Midden komt voor een deel voort uit het oude West I. De piramide moet opnieuw vorm krijgen. In enkele districten gaat het niveau tot de 8e klasse, maar de opbouw kent een spitse top, een brede tussenlaag (4e klasse), maar daaronder veel versnippering.

   

6.2 – 2001-2010
De oude structuur met zes districten keert terug. En dat komt ook de overzichtelijkheid en de piramidevorm ten goede. Ieder district heeft daardoor één eerste klasse (zes op zondag en vijf op zaterdag vanwege het zaterdagvrije Zuid II). Op een paar 7e klassen na (in West I op zondag en Noord op zaterdag) lopen de piramdes in alle districten tot de 4e, 5e of 6e klasse.

  

   

7. Moeizame  pogingen tot integratie (2010-2017)
Na jarenlange discussies wordt in 2010 de Topklasse ingevoerd, een landelijke afdeling op zowel zaterdag als zondag. Eén van de doelen is sportieve promotie en degradatie op gang te brengen. Daar komt echter nauwelijks iets van terecht, omdat de amateurclubs vinden dat er veel te grote risico’s kleven aan promotie. Met name zaterdagclubs vrezen bovendien hun  karakter te verliezen en blijven zeer gehecht aan de zaterdagmiddag als speeldag. Vooralsnog wil het daarom niet vlotten met de gehoopte doorstroming.

7.1 – 2010-2013
Al rond 1980 wordt er gesproken over wat uiteindelijk de Topklasse zou worden, maar pas in 2010 is het zo ver. Dertig hoofdklassers en twee degradanten uit de Eerste Divisie vormen de topklasse. Eén club heeft het recht te promoveren. Uiteindelijk degradeert er slechts één club uit het profvoetbal (FC Oss), omdat Haarlem begin 2010 failliet gaat en FC Oss promoveert als kampioen van de zondagtopklasse ook weer meteen, omdat zaterdagkampioen IJsselmeervogels geen trek heeft in een profavontuur. Zo blijft het de jaren daarna gaan, totdat Achilles’29 in 2013 toehapt, op basis van minder strenge eisen. De KNVB heeft namelijk een probleem doordat na Haarlem ook RBC, AGOVV en Veendam failliet gaan, waardoor de Eerste Divisie leeg loopt.

7.2 – 2013-2016
Een splijtzwam in het topvoetbal is de toetreding van beloftenteams in de Eerste Divisie. Vanaf 2013 doen Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Twente mee in de Eerste Divisie, wat vooral veel klachten oplevert over competitievervalsing (de beloftenteams spelen veel in wisselende samenstellingen) en dramatische publieke belangstelling. Ondertussen is de diepte van de piramide aan het afnemen. De oorzaken daarvoor zijn tweeledig. Nadat vanaf 2010 al  hogere amateurafdelingen (tot en met de 2e klasse) zijn uitgebreid van 12 naar 14 teams geldt dat vanaf 2015-2016 voor alle amateurafdelingen. Tegelijkertijd neemt het aantal teams af door fusies en doordat er meer clubs verdwijnen dan bijkomen. Hierdoor neemt het aantal afdelingen af. Ook is er in bepaalde regio’s een trend waarneembaar van clubs die de zondag inruilen voor de zaterdag als speeldag. Dat proces is al enkele decennia gaande, maar neemt in bepaalde regio’s de vorm van een domino-effect aan. In West II neemt het aantal standaardteams op zondag steeds verder af en zijn er nog amper teams om een 4e klasse mee te vullen.

   

7.3 – 2016-2018
In een poging de doorstroom tussen prof- en amateurvoetbal alsnog op gang te brengen volgt er een nieuwe aanpassing van de piramide. Boven de Topklasse wordt de Tweede Divisie (her)ingevoerd met clubs uit het zaterdag- en zondagvoetbal. Het is de eerste gemengde afdeling. De topklassen worden hernoemd tot Derde Divisie en het aantal hoofdklassen wordt ingekrompen tot twee per speeldag. Tegelijkertijd worden ook in deze divisies beloftenteams van profclubs toegelaten. De eerste promovendus vanuit de Tweede Divisie is Jong AZ, maar daar blijft het voorlopig bij. Vanwege alle kritiek van met name de amateurs gaat de KNVB terug naar de “tekentafel”. De verplichte promotie is daarmee voorlopig ook opgeschort. Het is dus een kwestie van tijd voordat onze voetbalpiramide opnieuw op de schop gaat.

 

Terreinen en stadions vanaf 1888

Op onderstaande kaart zijn alle terreinen en stadions terug te vinden, die tussen 1888 en nu als vaste speelplek zijn gebruikt door de clubs in de 1e klasse (1888-1954) en het profvoetbal (vanaf 1954) spelen of hebben gespeeld. Van de openbare parken en terreinen zonder tribunes in de 19e eeuw tot de hypermoderne, comfortabele allseaters van nu.

In het overzicht zijn enkel terreinen meegenomen die als vaste speellocatie hebben gediend (in enkele gevallen afgewisseld met een ander terrein). Dat betekent dat incidentele of tijdelijke uitvalsbases niet zijn opgenomen op de kaart. Dat geldt onder meer voor de rondreizende circussen die de profclubs Rotterdam (dat zelfs thuiswedstrijden speelde in het Drentse Veenoord) en Amsterdam waren en ook voor bijvoorbeeld een club als Dordrecht die in de jaargang 1917-1918 de hele regio doorreisde, omdat het zelf niet over een geschikt terrein beschikte.

Bij ieder terrein op de kaart is een link opgenomen met meer informatie over het betreffende terrein. Het totale overzicht van stadions en terreinen is te vinden op deze lijst. In de laatste kolom in dit overzicht is aangegeven of het terrein nog in gebruik is als voetbalterrein (***), of het terrein nog wel in gebruik is, maar niet meer als voetbalterrein (**), of het terrein niet meer in gebruik is, maar dat er nog wel zichtbare elementen aanwezig zijn (*), of dat het terrein spoorloos verdwenen is (-).

Bij de rubricering op plaatsnaam in het overzicht is uit oogpunt van overzichtelijkheid uitgegaan van de huidige situatie. Verschillende terreinen lagen in de periode dat ze werden bespeeld in een andere gemeente (onder meer in Amsterdam lagen veel velden voor de gemeentelijke herindeling van 1921 in de gemeentes Watergraafsmeer, Sloten en Buiksloot), maar deze zijn toch onder de huidige plaatsnaam verantwoord. Alleen als een terrein ten tijde van het gebruik duidelijk in een andere plaats lag (o.a. Chevremont, Princenhage) is het terrein onder deze plaatsnaam opgenomen.

Voor het verzamelen van de gegevens is gebruik gemaakt van de kranten- en tijdschriftenarchieven op Delpher, vele jubileumboeken van clubs, andere boeken en tientallen websites van clubs en sites over (sport)historie. Verder bleek het fenomenale boek “Het Stadioncomplex” van Ferry Reurink weer een onmisbare en zeer dankbare bron van informatie. Daarnaast gaat mijn dank uit aan Ron de Wit en Jo Haen (www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl), Bas Kammenga (Groningen), Jan Schuil (Velocitas Groningen) en Peter van Santen (UVV) voor het helpen zoeken en/of verifiëren van informatie. Ongetwijfeld bevat het overzicht nog hiaten, onvolledigheden of wellicht zelfs fouten. Wij houden ons van harte aanbevolen voor aanvullingen en correcties. Mail deze naar rene@voetbalarchieven.nl.

Essenburgsingel – Rotterdam

1937-1948 – RFC

Als RFC in 1937 promoveert naar de 1e klasse speelt het al op het terrein aan de Essenburgsingel. Bij de promotie wordt het terrein voorzien van een hoofdtribune.  Later is de hoofdtribune vervangen door een Elascontribune, die nu nog altijd langs het veld staat. RFC bestaat sinds 1997 niet meer, maar leeft nog voort in de straatnaam bij het oude complex, die is omgedoopt in RFC-weg. tegenwoordig speelt Jai Hind op de voormalige velden van RFC.

CC-BY Kadaster 2016 

Nieuwe Binnenweg – Rotterdam

1917-1919 – RFC

In Delfshaven, op een veld in de hoek van de Rochussenstraat en de Nieuwe Binnenweg speelt RFC in de periode dat het debuteert in de 1e klasse B (de “margarineafdeling”). Later is op deze plek – nadat RFC al is verkast naar de Essenburgersingel –  de Coolhaven gegraven, zodat er tegenwoordig water stroomt op de plek waar RFC voetbalde.

Rolduckerstraat – Kerkrade

1948-1950 – Kerkrade
1954-1955 – Roda Sport

Tussen 1948 en 1950 speelt Kerrade twee seizoen in de 1e klasse. De club speelt op een terrein aan de Roluckerstraat vlakbij het nabijgelegen middeleeuwse abdij met diezelfde naam. Het terrein beschikt over een zittribune met 500 plaatsen en zo’n 7.000 staanplaatsen. Heel even is er op dit complex ook nog profvoetbal gespeeld. De fusieclub Roda Sport (ontstaan uit Kerkrade en Bleijerheide) speelt in het eerste profseizoen afwisselend aan de Rolduckerstraat en het Bleijerheide-terrein aan Jonkerbergstraat. Vanaf 1955 speelt de club daar vast. Niet veel later verdwijnt het terrein, als op de velden nieuwe woningen worden gebouwd.

CC-BY Kadaster 2016

Venweg – Brunssum

1939-1971 – Limburgia

Limburgia is gelieerd aan Staatsmijn Hendrik en de club draagt ook die naam, totdat deze in 1936 wordt gewijzigd in Limburgia. De velden van de club aan de Venweg liggen ook pal onder de gebouwen van de staatsmijn. Gaandeweg verrijst hier een accommodatie met een hoofdtribune met 500 plaatsen en 15.000 staanplaatsen. Limburgia verrast in 1950 heel voetbalminnend Nederland door landskampioen te worden en vier jaar later is de club er ook bij als het profvoetbal zijn intrede doet. In 1962 worden twee delen van de staantribune naast de hoofdtribune overdekt, maar sportief gaat het met de club dan al bergafwaarts. In 1971 neemt het als slachtoffer van de grote sanering afscheid van het betaald voetbal. Limburgia speelt nog tot 1998 aan de Venweg, maar na een fusie met RKBSV wordt het terrein verlaten. Op de velden zijn woningen gebouwd, maar anders dan op veel andere plaatsen is de historie van de grond hier niet vergeten. Dat is te zien aan het stratenpatroon en de ‘middenstip’ centraal in de nieuwbouw, waarin wordt verwezen naar de glorierijke historie van Limburgia.

CC-BY Kadaster 2016

Stadions

PlaatsTerreinVanTotClubsStaat
AlkmaarAlkmaarderhout19542006Alkmaar'54, AZ('67)-
AlkmaarAZ-Stadion2006hedenAZ***
AlmeloBornsestraat19211999(SC) Heracles ('74)*
AlmeloHeracles Almelo Stadion1999hedenHeracles Almelo***
AlmereAlmere City-stadion2004hedenOmniworld, Almere City***
AmersfoortLeusderweg19021909Quick-
AmersfoortBirkhoven19541982HVC, SC Amersfoort*
AmsterdamIJsclubterrein18881892VVA (I), RAP-
Amsterdam's Gravesandestraat18951896RAP-
AmsterdamWielerbaan Willemspark18961897RAP-
AmsterdamSchagerlaan18971898RAP-
AmsterdamOud Roosenburgh18981905RAP-
AmsterdamAchter het Tolhuis19021904Volharding-
AmsterdamHet Houten Stadion19111934Ajax-
AmsterdamKruislaan19171922VVA (II), Amstel-
AmsterdamHoeve "Goed Genoeg"19171920AFC-
AmsterdamSpaarndammerdijk (I)19171919De Spartaan-
AmsterdamZuidelijke Wandelweg19201921AFC-
AmsterdamUitweg19201928De Spartaan-
AmsterdamHet Nederlandsch Sportpark19171928Blauw Wit-
AmsterdamOlympisch Stadion19281980Blauw Wit, BVC Amsterdam
DWS(/A), FC Amsterdam
**
AmsterdamSpaardammerdijk (II)19341958DWS-
AmsterdamAjax-Stadion "De Meer"19341996Ajax-
AmsterdamMosveld19421964De Volewijckers-
AmsterdamMiddenmeer19471950Zeeburgia**
AmsterdamLeeuwarderweg19501951DWV-
AmsterdamBuiksloterbanne19641974De Volewijckers-
AmsterdamBijveld Olympisch Stadion19671982Blauw Wit, DWS, FC Amsterdam-
AmsterdamJohan Cruijff Arena1996hedenAjax***
ApeldoornWelgelegen19131918Robur et Velocitas-
ApeldoornAsselsestraat19261933Robur et Velocitas-
ApeldoornBerg en Bos19272013AGOVV (Apeldoorn)***
ArnhemKlarenbeek18961915Vitesse-
ArnhemMonnikenhuize19151950Vitesse-
ArnhemNieuw Monnikenhuize19501997Vitesse-
ArnhemGelredome1998hedenVitesse***
AssenStadsbroek (I)19161930Achilles*
AssenStadsbroek (II)19301953Achilles*
BaarloDe Berckt19541955Venlo, VVV*
Bergen op ZoomDe Raayberg19201924DOSKO, VC Vlissingen-
Bergen op ZoomRozenoord19551959DOSKO**
BeverwijkKennemersterrein19421948VSV-
BredaKMA Terrein19001923Velocitas*
BredaExcercitieterrein19081920t Zesde-
BredaAchter de Watertoren19151916NAC-
BredaHet Ploegske19161931NAC-
BredaBoeimeer19191927Bredania-
BredaBeatrixstraat19401996NAC-
BredaFatimastraat19451960Baronie(/DNL)-
BredaDe Blauwe Kei19601971Baronie ***
BredaRat Verlegh-stadion1996hedenNAC (Breda)***
BrunssumVenweg19391971Limburgia-
ChevremontKaffeberg19501952Chevremont***
DelftLaantje van Altena19171919Concordia-
DelftLaan van Vollering19321960DHC-
DelftBrasserkade19601968DHC, Xerxes/DHC***
Den BoschDe Hooge Donken19261931Wilhelmina-
Den BoschDe Wolfsdonken19551967Wilhelmina-
Den BoschDe Vliert 1951hedenBVV, FC/BVV Den Bosch(/BVV) ('67)***
Den HaagMaliebaan18881898HVV, HBS*
Den HaagDiepput18981932HVV ***
Den HaagHoeve Hanenburg18981921HBS, Quick-
Den HaagValkenboschlaan19001910HBS -
Den HaagHoutrust19101971HBS, Holland Sport, SHS-
Den HaagHanenburg19221925Quick-
Den HaagLoosduinseweg19261930VUC-
Den HaagZuiderpark19272007ADO, FC/ADO Den Haag-
Den HaagSchenkkade19301949VUC, HBS, ADO-
Den HaagADO Den Haag-stadion2007hedenADO Den Haag***
DeventerOssenweerd (I)18971925UD-
DeventerOssenweerd (II)19111920Go Ahead-
DeventerDe Adelaarshorst1920hedenGo Ahead (Eagles)***
DeventerZutphenseweg19251928DOTO-
DoetinchemDe Vijverberg1954hedenDe Graafschap***
DordrechtMarkettenweg19041948DFC-
DordrechtSportpark Reeweg19231958ODS, Emma**
DordrechtKrommedijk1948hedenDFC. FC Dordrecht, DS'79
(SVV)/Dordrecht'90
***
DordrechtStraatweg19531956EBOH-
DordrechtZuidendijk19561962EBOH-
DuivendrechtDe Toekomst2013hedenJong Ajax***
EindhovenPhilips Stadion1921hedenPSV***
EindhovenVillapark19221925Eindhoven-
EindhovenAalsterweg (I)19251934Eindhoven-
EindhovenJan Louwers Stadion1934heden(FC) Eindhoven***
EindhovenBalistraat19411949Picus/De Spechten-
EindhovenBotenlaan19451955Brabantia*
EindhovenDe Herdgang 2013hedenJong PSV***
EmmenKerkhoflaan19461949Emmen-
EmmenDe Oude Meerdijk1985hedenBVO/FC Emmen***
EnkhuizenOosterdijk19311933West Frisia-
EnschedeVolkspark (I)18961920PW-
Enschede't Sprakel19161918SC Enschede-
EnschedeG.J. van Heekpark19181965SC Enschede, Enschedese Boys*
EnschedeVolkspark (II)19221956Enschedse Boys-
EnschedeG.J. van Heekstraat19531961Rigtersbleek***
EnschedeDiekman19561998SC Enschede, FC Twente ('65)-
EnschedeVeste1998heden(Jong) FC Twente***
GeleenRingovenstraat19421949Maurits-
GeleenMauritsstadion 19491970Maurits, Fortuna'54, FSC-
GorinchemDe Toekomst19241926Unitas*
GoudaWalvisstraat19551960ONA***
GroesbeekDe Heikant20132017Achilles'29***
GroningenHereweg (I)19161921Be Quick-
GroningenHereweg (II)19161918Velocitas-
GroningenGroenestein19161926Forward, Velocitas-
GroningenStadspark19191960Velocitas, GVV, GVAV*
GroningenVelodrome19301933Velocitas-
GroningenOosterpark19342006GVAV, Oosterparkers, FC Groningen-
GroningenEuroborg2006hedenFC Groningen***
HaarlemKoekamp18881890HFC*
HaarlemSchoterweg (I)18971900Haarlem-
HaarlemSpanjaardslaan18991946HFC, Haarlem***
HaarlemDoodweg19011903Haarlem-
HaarlemSchoterweg (II)19031907Haarlem-
HaarlemJan Gijzenkade19072010Haarlem**
HaarlemMiddenweg19211932RCH-
HaarlemKleverlaan19241934EDO-
HaarlemNoordersportpark19341971EDO, Stormvogels***
HarenEsserberg19211964Be Quick, Velocitas***
HeemstedeMolenwerf18901901HFC, RAP, Haarlem-
HeemstedeSportparklaan19321971RCH***
HeerenveenAbe Lenstra Stadion (I)19371994(sc) Heerenveen-
HeerenveenAbe Lenstra Stadion (II)1994hedensc Heerenveen***
HeerlenEmmastadion19451951sc Emma**
HeerlenKerkraderweg19531954VVH'16-
HelmondHoutsdonk19171962Helmond***
HelmondDe Braak1946hedenHelmondia ('55), Helmond Sport***
Hengelo't Lansink19121947Tubantia-
Hengelo't Liepke19191924Hengelo-
HengeloDe Waarbeek19241951Hengelo***
HengeloStadion Veldwijk19541967Twentse Profs, Tubantia**
HilversumEikenboschweg19171920t Gooi-
HilversumGemeentelijk Sportpark19201971t Gooi/Gooiland, FC Hilversum**
HoogezandAchter Instituut Hommes19181938HSC, Hoogezand-
JutphaasRUC-terrein19541954Utrecht-
KerkradeJonkerbergerstraat19311962Bleijerheide, Roda Sport-
KerkradeHeerlenersteenweg19341954Juliana-
KerkradeRolduckerstraat19481955Kerkrade, Roda Sport-
KerkradeKaalheide19502000Juliana, Rapid'54, Rapid JC, Roda JC**
KerkradeParkstad Limburg Stadion 2000hedenRoda JC (Kerkrade)***
KlazienaveenMr. Ovingstraat19501970Zwartemeer/SC Drente-
KlazienaveenDe Planeet 19701971SC Drente***
Koog aan de ZaanBreestraat19301965KFC/FC Zaanstreek-
Koog aan de ZaanSportpark De Koog19651967FC Zaanstreek***
LeeuwardenWilhelminabaan19161936Frisia-
LeeuwardenSchenkenschans19231936Leeuwarden-
LeeuwardenVerlengde Schrans19221923Friesland-
LeeuwardenAchter Villa Bornia 19231950Friesland-
LeeuwardenHuizumerlaan19311932FVC-
LeeuwardenSportpark Cambuur1936hedenLeeuwarden, Frisia, Cambuur***
LeeuwardenBorniastraat 19381939FVC-
LeidenWeg naar Zoeterwoude18991910Ajax-
LeidenWassenaarseweg19551960UVS-
LeidenKikkerpolder19601962UVS***
MaastrichtDe Boschpoort19131961MVV-
MaastrichtMeerssenerweg19151918MSV-
MaastrichtDe Geusselt1961hedenMVV (Maastricht)***
MeppelHesselingen19181923Alcides-
MeppelZomerdijk19231925Alcides-
MeppelWeerdstraat19271930Alcides-
MeppelDe Bult19301934Alcides-
MeppelEzingerweg19301931MSC-
MiddelburgAchter de Meelfabriek19161934Middelburg-
NijmegenRenbaan18971901Quick-
NijmegenWeurtseweg19031908Quick-
NijmegenGroenewoud19091918Quick-
NijmegenHazenkampseweg (I) 19181952Quick-
NijmegenHazenkampseweg (II) 19381945NEC-
NijmegenDe Biezen19351936SCH***
NijmegenDe Goffert1945hedenNEC***
OegstgeestDe Kempenaerstraat19231927ASC-
OldenzaalHet Heuveltje 19551963Oldenzaal-
OosterhoutBouwlingstraat19471951TSC-
OssFrans Heesen-stadion1955hedenTOP (Oss), FC Oss***
PrincenhageHeuvelstraat19311940NAC**
RhedenThomassenterrein19551960Rheden-
RoermondRVV-terrein19151916RVV-
RoermondStadsweide19251946RFC Roermond-
RoosendaalKortendijk19231925Alliance*
RoosendaalKalsdonk19451946RBC-
RoosendaalSportpark Red Band19491950RBC**
RoosendaalDe Luiten19502000RBC-
RoosendaalRBC-stadion20002011RBC Roosendaal***
RotterdamNoordereiland18881891Concordia-
RotterdamFeijenoord18881890Olympia-
RotterdamSchuttersveld18901908Victoria, Sparta, Celeritas-
RotterdamAchter den Heuvel18911905RC & VV Rotterdam, Rapiditas-
RotterdamOude Binnenweg18931893Sparta-
RotterdamPrinsenlaan19061916Sparta-
RotterdamPelgrimsstraat19101912VOC-
RotterdamSchieweg19121925VOC-
RotterdamHet Kasteel1916hedenSparta, Xerxes***
RotterdamNieuwe Binnenweg19171919RFC -
RotterdamKromme Zandweg19171937Feijenoord, Overmaas-
RotterdamKralingen Toepad 19231938Excelsior-
RotterdamKleiweg19251932VOC, Xerxes-
RotterdamXerxes-stadion Wilgenplas19321940Xerxes-
RotterdamKlaverstraat19361941CVV-
RotterdamEssenburgersingel19371948RFC***
RotterdamStadion Feijenoord "De Kuip" 1937hedenFe(ij/y)enoord, Xerxes, SVV ***
RotterdamSchiekanaal19401944Xerxes-
RotterdamAbraham van Stolkweg19451950Neptunus**
RotterdamWoudestein1946hedenExcelsior***
RotterdamXerxesweg19471963Xerxes-
SappemeerSlochterstraat19171918HSC -
SappemeerParkstraat19261947HSC-
SappemeerRenbaan19481951HSC***
SantpoortTerrasweg19431945Stormvogels-
SchiedamDamlaan19171960Hermes, Hermes DVS-
SchiedamFrankelandsedijk19231964SVV-
SchiedamHarga (I)19601971Hermes DVS, SVV**
SchiedamHarga (II)19701990SVV**
SittardTerrein aan de Baandert19461964Sittardse Boys, Sittardia-
SittardDe Baandert19641999Sittardia, FSC, Fortuna Sittard-
SittardFortuna Sittard-stadion1999hedenFortuna Sittard***
SneekLemmerweg19371954Sneek***
SneekLeeuwarderweg19321947Sneek, LSC***
TielSportpark Drumpt19511953Theole***
TielDe Lok19521953TEC***
TilburgKoningshoeven19131924Willem II-
TilburgBosscheweg19181920NOAD-
TilburgKoning Willem II-stadion1920hedenNOAD, Willem II***
TilburgIndustriestraat19231957NOAD-
TilburgSportpark TSV LONGA19271965LONGA***
TilburgDongenseweg19451947RKTVV**
UtrechtNederlandsch Sportterrein18991902Hercules-
UtrechtRoodvoets 19021903Hercules-
UtrechtAchter het Suikerterrein 19031904Hercules-
UtrechtDen Hommel 19041908Hercules-
UtrechtLage Weide19081929Hercules, UVV-
UtrechtWerkspoor 19091911Hercules-
UtrechtAmsterdamsestraatweg (I) 19141919Hercules-
Utrecht(Nieuw) Galgenwaard 1938hedenDOS, Velox, (Jong) FC Utrecht***
UtrechtAmsterdamsestraatweg (II)19511970Elinkwijk***
UtrechtKoningsweg 19581967Velox*
UtrechtVeemarktterrein19811982FC Utrecht-
UtrechtZoudenbalch2018hedenJong FC Utrecht***
ValkenswaardLeenderweg19241961De Valk***
VeendamLangeleegte19162013(SC/BV) Veendam***
VeendamHet Vosje aan de Langeleegte19311954Veendam -
VelsenSchoonenberg1948hedenStormvoggels, VSV, Telstar***
VenloDe Kraal 19131972(FC) VVV*
VenloDe Koel 1972heden(FC) VVV(-Venlo)***
VlaardingenKethelweg 19171919DVS-
VlaardingenMarathonweg 19551981Fortuna, FC Vlaardingen'74-
VlissingenIrislaan 19451992VC Vlissingen, VCV Zeeland***
VolendamVolendam-Stadion1955heden(FC) Volendam***
VughtHuisje ten Halven19041926Wilhelmina-
VughtHeidelust19201951BVV-
WaalwijkRKC-stadion1984hedenRKC, RKC Waalwijk***
WageningenDe Nude18931903Go Ahead-
WageningenRijnsteeg18961903Victoria -
WageningenCapelleveenselaan19031925GVC, Wageningen-
WageningenTarthorsterweg ?1919GVC-
WageningenDe Wageningse Berg 19251992(FC) Wageningen**
WassenaarDuinhorst 19541955Den Haag, Holland Sport-
WijdewormerTrainingscomplex AZ2017hedenJong AZ***
WinschotenAchter de HBS 19161923WVV-
WinschotenGemeentelijk Sportterrein 19221924Upright, WVV-
WinschotenSint Vitusholt19231941WVV-
WormerveerWandelweg19181919WFC-
IJmuidenDe Kikvorsch (I) 19231943Stormvogels-
IJmuidenDe Kikvorsch (II)19121942VSV-
ZaandamWestzanerdijk19231970ZFC-
ZaandamHoornseveld19701971ZFC***
ZeistDe Koeburg 19551961Zeist*
ZutphenMarsweg 19141949Be Quick-
ZwolleVeerallee19111939ZAC-
ZwolleDe Vrolijkheid19291970PEC, Zwolsche Boys-
ZwolleIJsseldelta-stadion1935hedenPEC (Zwolle) ('82), Zwolsche Boys***