Damlaan – Schiedam

1917-1919 – Hermes
1928-1960 – Hermes DVS

Het terrein aan de Damlaan is al vanaf de oprichting van Hermes in 1884 in gebruik als cricketterrein, vanaf 1891 wordt er ook gevoetbald. Na de fusie tussen Hermes en DVS in 1919 blijft de Damlaan het thuishonk voor de nieuwe club. Het duurt tot 1928 voordat er een eerste echte tribune langs het veld verrijst. De hoofdtribune beslaat de gehele lange zijde. Achter de doelen en aan de lange zijde aan de Damlaan komen in de jaren dertig staantribunes. Vanaf de jaren vijftig is er sprake van een vertrek van de Damlaan. Het terrein dat net buiten het stadscentrum ligt raakt steeds meer ingebouwd en de grond is daardoor uiteraard gewild bij projectontwikkelaars. In 1952 wordt nog wel de tribune achter het westelijke doel vervangen door twee zittribunes, maar gezien het geplande vertrek zijn deze demontabel. Als Hermes DVS in 1960 verkast naar Harga gaan deze tribunes en ook de hoofdtribune mee.

CC-BY Kadaster 2016