De Biezen – Nijmegen

1935-1936 – SCH

Eén seizoen speelt SCH op het hoogste niveau, in het seizoen 1935-1936. Het speelt dan al op het terrein waar het tot 2017 actief is en wat tegenwoordig bekend staat als Sportpark De Biezen. Voor 1e klasse begrippen een zeer bescheiden terrein. Uiteraard is er sinds 1936 het nodige veranderd. Destijds ligt het veld nog buiten de stadsbebouwing en met de ingang aan de noordzijde. Hoe lang het terrein nog zal bestaan is ongewis, nu SCH in 2017 heeft besloten zichzelf op te heffen.

CC-BY Kadaster 2016