De Bult – Meppel

1930-1934 – Alcides

Op het ‘schiereiland’ tussen het Meppelerdiep en de Binnenhaven wordt in 1930 als werkverschaffingstraject een voetbalveld aangelegd. Op het braakliggende terrein wordt zand opgespoten en daarna gras ingezaaid, waarmee het sportterrein “De Bult” is gerealiseerd. Alcides speelt hier tussen 1930 en 1950, waarna het terrein verder wordt ingericht als industriegebied. De kwaliteit van het veld laat vaak wel te wensen over, De Bult is bij tegenstanders berucht vanwege de vele gaten.

CC-BY Kadaster 2016