Gemeentelijk Sportpark / Oosterenkstadion / IJsseldelta Stadion – Zwolle

1935-1960 – PEC
1958-1969 – Zwolsche Boys
1970-1982 – PEC Zwolle
1982-1990 – PEC Zwolle ’82
1990-2012 – FC Zwolle
Vanaf 2012 – PEC Zwolle

Het IJsseldelta Stadion (sinds enige tijd officieel genoemd naar een sponsor) heeft sinds de eerste incarnatie in 1935 twee keer een volledige metamorfose ondergaan. Het terrein wordt in 1935 geopend als gemeentelijk sportpark en beschikt aanvankelijk ook over een renbaan, waarin het voetbalveld gelegen is. Daaraan staat een hoofdtribune met bijna 800 plaatsen en aan de tegenovergelegen zijde zijn onoverdekte zitplaatsen met daarachter staanplaatsen op een heuvel. PEC is in 1935 de eerste bespeler, maar zij krijgen in 1958 gezelschap van Zwolsche Boys. De exploitatie van het sportpark is verliesgevend en de gemeente hoopt dit met een extra bespeler te verhelpen. Dit is echter tegen het zere been van PEC, dat de drastische maatregel neemt het oude terrein van Zwolsche Boys aan te kopen. Als Zwolsche Boys uit het profvoetbal stapt keert PEC in 1970 terug op het gemeentelijk sportpark.

Nadat in 1973 aan de lange zijde tegenover de hoofdtribune al een nieuwe overdekte staantribune is gebouwd, wordt het stadion begin jaren tachtig grondig verbouwd. Door de bouw van twee nieuwe tribunes achter de doelen krijgt het stadion met dan 15.000 plaatsen een veel betere uitstraling. Bij die gelegenheid wordt het stadion omgedoopt in Oosterenk Stadion. In 1985 slaat het noodlot toe en brandt de hoofdtribune af. Door financiële problemen duurt het drie jaar voordat een nieuwe tribune in gebruik kan worden genomen. De 2.400 plaatsen tellende nieuwe hoofdtribune wordt vernoemd naar Johan Cruijff. Door de verplichte ombouw van alle staanplaatsen naar zitplaatsen loopt de capaciteit in de jaren negentig flink terug tot 6.800.

In 2009 is de tweede metamorfose een feit. In fases wordt een compleet nieuw stadion neergezet, het IJsseldelta Stadion. De voor de Nederland typische hoge tribune-opgangen zijn in dit stadion tot in het extreme doorgevoerd, zodat het stadion met 10.500 zitplaatsen aanvankelijk een nogal klinische uitstraling heeft. Na de promotie in 2012 blijkt het stadion al snel te klein en worden voor de hoge tribunemuren nieuwe tribunes gebouwd. Het stadion (inmiddels voorzien van de commerciële naam MAC³-Park Stadion)  wint daardoor zowel aan sfeer als aan capaciteit (inmiddels 14.000, met mogelijkheden tot verdere groei).

CC-BY Kadaster 2016