Hoornseveld – Zaandam

1970-1971 – ZFC

Als ZFC in 1970 naar het nieuwe sportpark Hoornseveld verhuist, hoopt de club daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Het nieuwe complex ligt in een nieuwbouwwijk en ZFC hoopt hier meer leden en toeschouwers aan zich te kunnen binden. Na één seizoen is het profavontuur echter voorbij. ZFC wordt slachtoffer van de grote sanering en dat voornamelijk op basis van de slechte bezoekersaantallen op het oude terrein. Een kort geding tegen de KNVB helpt niet, ZFC keert terug naar de amateurs. Na een fusie met ZVV speelt de club als Hellas Sport nog altijd op Hoornseveld en het complex is ten opzichte van de opening nog weinig veranderd. Zowel de hoofdtribune met 1.500 plaatsen als een groot deel van de staantribune is nog altijd in gebruik.

CC-BY Kadaster 2016