Haarlem Stadion aan de Jan Gijzenkade – Haarlem

1907-1944 en 1948-2010 – Haarlem

Strikt genomen zijn er twee versies van het Haarlem Stadion. De eerste versie uit 1907 wordt in 1944 door de Duitse bezetter gevorderd en tot de grond toe afgebroken. In 1948 wordt het stadion weer opgebouwd, een klein stukje noordwestelijker.  De eerste tribunes van het terrein aan de Rijksstraatweg worden in 1909 neergezet en na de eerste wereldoorlog krijgt het terrein een verdere uitbouw.

Doordat Haarlem juist in de jaren 1945-1948 noodgedwongen uitwijkt naar het veld aan de Spanjaardslaan van Koninklijke HFC wordt het grootste clubsucces, het landskampioenschap van 1946, niet op het eigen terrein gevierd. In 1948 wordt het terrein een echt stadion met betonnen tribunes aan alle zijden van het veld. De capaciteit is dan ruim 13.000 plaatsen.  Door een uitbreiding van de hoofdtribune in 1969 en een verdere uitbouw van de tribune aan de kant van de Jan Gijzenkade wordt het stadion tot twee keer toe vergroot. De laatste grote uitbreiding dateert van 1986, met de opening van de nieuwe hoofdtribune, later de Kick Smit Tribune, naar het clubicoon van Haarlem.

Vanaf de jaren negentig wordt de capaciteit aanzienlijk teruggebracht, doordat de open staantribunes worden afgekeurd en later doordat de staantribunes aan de noordzijde niet meer gebruikt mogen worden. Ook een capaciteit van krap 3.000 is voor Haarlem, dat sinds 1990 in de eerste divisie speelt ruim voldoende. In 2010 maakt een faillissement een einde aan de dan ruim 120 jaar oude club. Het stadion wordt nu bespeeld door Haarlem-Kennemerland, al staat inmiddels alleen de Kick Smit Tribune nog maar overeind. De tribunes aan de drie andere zijden zijn al gesloopt.

CC-BY Kadaster 2016