Lemmerweg – Sneek

1937-1954 – Sneek

In 1937 neemt Sneek voor het eerst een eigen terrein in gebruik, daar waar het daarvoor samen met LSC gebruik maakt van het sportpark aan de Leeuwarderweg. Het veld aan de Lemmerweg – ook bekend onder de naam De Appelhof – ligt bij de ingebruikname een stuk ten zuiden van de stad en is tussen 1924 en 1937 in gebruik bij Black Boys. Door een geschil tussen verhuurder en club komt het in 1937 beschikbaar voor Sneek. Nog altijd speelt Sneek Wit Zwart op hetzelfde terrein, maar in plaats van weilanden is het complex nu omgeven door de nieuwe wijk Tinga en de N7, die pal langs het veld loopt. De ingang is in de jaren tachtig ook verplaatst van de Lemmerweg naar de Molenkrite.

CC-BY Kadaster 2016