Loosduinseweg – Den Haag

1926-1930 – VUC

Vanaf de oprichting in 1910 kent de fusieclub VUC een nomadenbestaan. De club bespeelt terreinen in alle windstreken van de stad, totdat het in 1922 eindelijk een terrein bemachtigt waar het langer kan blijven. Aan de Loosduinseweg bereikt de club in 1926 voor het eerst de eerste klasse. Het duurt tot 1929 voordat de eerste echte tribunes verrijzen, maar daar kan de club maar heel kort van genieten. Een jaar later volgt de volgende gedwongen verhuizing als gevolg van de stadsuitbreiding.

CC-BY Kadaster 2016