Rijnsteeg – Wageningen

1896-1903  – Victoria

Victoria speelt op een terrein aan de Rijsteeg, waarbij het terrein wordt gelokaliseerd op de hoek met de Ooststeeg. Het is helaas niet met zekerheid te zeggen of Victoria hier gedurende de gehele periode in de 1e klasse heeft gespeeld.

CC-BY Kadaster 2016