Stadsbroek (I) – Assen

1916-1930 – Achilles

Als de noordelijke hoogste klasse in 1916 wordt opgewaardeerd tot eerste klasse speelt Achilles al enige tijd op een veld op het zuidelijke punt van de Broeklaan nabij het Sterrenbos, waar de club beschikt over een eigen veld. Het veld ligt in die tijd een behoorlijk stuk buiten de stad. Als er midden jaren twintig plannen worden gemaakt voor een grootschalig sportterrein in Assen worden de velden van Achilles daarin betrokken. Op het nieuwe terrein krijgt ook Achilles nieuwe velden, maar pas in 1930 zou het zover zijn.

CC-BY Kadaster 2016