Volkspark (I) – Enschede

1896-1920 PW

Het eerste sportveld in Enschede bevindt zich in het Volkspark. Als belangrijkste club in die tijd is PW de hoofdbespeler, maar het terrein is voor algemeen gebruik en wordt dus door meerdere clubs bespeeld. Later wordt een tweede veld toegevoegd, waardoor PW de meer exclusieve rechten krijgt op het hoofdterrein. De staat van het veld is berucht. Als PW om de landstitel staat het veld bij tegenstanders te boek als keihard en kaal. In de beginperiode loopt er bovendien een wandelpad dwars over het veld richting de fabriek van Denneboom. Het spel moet regelmatig gestaakt worden voor overstekende wandelaars. Uiteindelijk huist PW de gehele twintigste eeuw op het Volkspark, in 2003 verhuist de club naar een complex op het Diekman.

CC-BY Kadaster 2016